Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60 z późn. zmianami)
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz. 586.)
  • Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty – Sygnatura dokumentu WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24.01.2020r. – w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego.

Oferta szkoły znajduje się na stronie http://zspm.pl/rekrutacja