Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało
umieszczone poniżej w formie pliku PDF do pobrania:
Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie można również znaleźć na oficjalnej stronie
Centrum usług wspólnych w Katowicach:
Sprawozdania finansowe CUW

Wytworzenie informacji 28.10.2019: A. Kostkiewicz
Udostępnienie informacji 28.10.2019: A. Turzyniecki