Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw zostały zamieszczony w poniższym pliku pdf:
Sposoby Załatwiania spraw

Wytworzenie informacji 28.10.2019: A. Kostkiewicz
Udostępnienie informacji 28.10.2019: A. Turzyniecki