Kontrole zewnętrzne

W szkole przeprowadzone zostały następujące kontrole zewnętrzne, z których zostały sporządzone protokoły kontroli:

10.01.2019
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Obserwacja egzaminu w zakresie kwalifikacji E.3 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

8.05.2019
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Obserwacja egzaminu maturalnego – j. angielski, poziom podstawowy.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

23.11.2020

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Kontrola zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – brak zaleceń

12.01.2021

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Obserwacja przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – brak zaleceń.

15.06.2021

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

Zatrudnianie nauczycieli zgodnie ze stopniem awansu zawodowego.

27.09.2021

Inspektor Ochrony Danych Referat ds. Ochrony Danych Osobowych CUW w Katowicach

Audyt wewnętrzny RODO/KRI w jednostce oświatowej w Katowicach – brak zaleceń

24.06.2022

Kuratorium Oświaty w Katowicach

obserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego – brak zaleceń.

24.06.2022

PSSE w Katowicach

Ocena stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2022/2023 pod kątem zapewnienia właściwych warunków higieniczno – sanitarnych – brak zaleceń.

14.12.2022

Inspektor Ochrony Danych, Referat ds. Ochrony Danych Osobowych CUW w Katowicach

Audyt wewnętrzny RODO/KRI w jednostce oświatowej w Katowicach – brak zaleceń.

13.06.2023

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Kontrola przebiegu egzaminu zawodowego – brak zaleceń.

09.11.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach – brak uwag.

Wytworzenie informacji 02.02.2024: K. Juraszczyk
Udostępnienie informacji 02.02.2024: A. Turzyniecki