Kontrole zewnętrzne

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzone zostały w szkole następujące kontrole zewnętrzne, z których zostały sporządzone protokoły kontroli:

22.08.2018
UM Katowice – Wydział Audytu i kontroli (zadania audytowe, koszty ogrzewania w jednostkach organizacyjnych miasta Katowice) – brak zaleceń

10.01.2019
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Obserwacja egzaminu w zakresie kwalifikacji E.3 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

8.05.2019
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Obserwacja egzaminu maturalnego – j. angielski, poziom podstawowy.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Wytworzenie informacji 28.10.2019: A. Kostkiewicz
Udostępnienie informacji 28.10.2019: A. Turzyniecki