Majątek i struktura własnościowa szkoły

Informacje na temat majątku i struktury własnościowej jednostki znajdują się poniżej w formie pliku PDF:

Majątek szkoły

Wytworzenie informacji 28.10.2019: A. Kostkiewicz
Udostępnienie informacji 28.10.2019: A. Turzyniecki