e PUAP

Skrytka ePUAP:  /zspmpoligraf

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne
jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie
dokumentu elektronicznego  bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
(dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach:


doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff),
txt, xls, xlsx, xml

Wytworzenie informacji 28.10.2019: A. Kostkiewicz
Udostępnienie informacji 28.10.2019: A. Turzyniecki